Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk i:

Avgrens geografisk:

Om NBR

Nasjonalt barnehageregister (NBR) inneholder offentlige og private barnehager som er registrert i Brønnøysundregistrene (Brreg). NBR inneholder også noe tilleggsinformasjon som ikke fins i Brreg, f.eks. informasjon som kommer fra Barnehage-Statistikk-Innsamlings-Løsning (Basil). NBR har også historikk om endringer på enheter i barnehage-sektoren fra 2008. Det betyr at vi har informasjon om barnehager og andre enheter som er utgått i dette tidsrommet.

Registeret inneholder også private og offentlige barnehageeiere.

I dag er det den enkelte kommune som har tilsyn med, og gir tilskudd til, de barnehager som ligger innenfor egen kommunegrense. Kommunen er derfor barnehagemyndighet. I Oslo er denne myndigheten delegert til bydelene. Fylkesmannen følger opp barnehagesektoren i eget fylke og er statlig myndighet i fylket.

NBR brukes i Utdanningsdirektoratet for å holde oversikt over barnehagesektoren, og benyttes derfor også av ulike IT-systemer som betjener sektoren. Eksempler på slike systemer er Basil, Statistikkportalen, Barnehagefakta og påloggingsløsningen (UBAS).

Endringer som gjelder den enkelte barnehage, kan meldes av påloggede brukere som har rettigheter tildelt i UBAS. Endringsønskene sendes til Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) og oppdateres der før dette endres i NBR.

NBR gir også gode muligheter til å søke fram barnehager enten i et kart, geografisk avgrenset, på organisasjonsnummer eller på navn, osv. Se forøvrig hjelpetekst til fritekstsøket.

Tilgangstyring av brukere registreres i UBAS (Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem).

NBR har fram til 17.desember 2020 hentet data fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Fra 18.desember 2020 hentes data fra Brønnøysundregistrene (Brreg).

Eksterne lenker